See-place

Cái Răng – Cần Thơ

Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng 
Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo* Cái Răng Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ

Ta giang hồ nửa giấc lơ mơ
Sóc Trăng Cà Mau An Giang Đồng Tháp
Ghe thương hồ ta không vẽ mắt
Tới đây cắm sào ta ngủ qua đêm... 

Chợ nổi cái răng –– Thơ của Huỳnh Kim 
(*) “cây bẹo” treo các loại trái cây hay hàng hóa mà thuyền đó bán

Chợ nổi Cái Răng – Cai Rang Floating Market
Since midnight the market has started floating
Since the last glow of the sunset, I've been drowsing
On bamboo sticks hang all the goods 
My dearest Vam Xang––Can Tho

In a half-dream, I am wandering 
Soc Trang, Ca Mau, An Giang, Dong Thap
You are my boat, and I am your river
On this gentle river drifts my boat around...

Poem: Chợ nổi cái răng
Poet: Huỳnh Kim 
Roughly translated by #mustseeinvietnam
%d bloggers like this: